TZAP OP

 

Program Korekcyjno – Edukacyjny „Trening Zmiany Agresywnych Postaw - Oikos Plus©"

   

   Program „TZAP OP©” jest narzędziem w profilaktyce agresji i przemocy, zmiany agresywnych postaw poprzez zmianę wzorców zachowania, myślenia, przeżywania emocji. Składa się z wielu technik pochodzących z różnych nurtów terapeutycznych, głównie nurtu poznawczo - behawioralnego.

Ma zastosowanie w pracy indywidualnej i grupowej z młodzieżą i osobami dorosłymi na każdym z trzech poziomów profilaktyki agresji i przemocy. Jest atrakcyjny dla samych odbiorców. Dobrze sformułowane cele programu, praca oparta na kontrakcie behawioralnym, szybkie interwencje poznawcze i strategie behawioralne, pozwalają uczestnikom doświadczyć zmiany postaw w czasie treningu oraz w sytuacjach poza nim, gdzie wcześniej sięgali po rozwiązania oparte o agresywny sposób myślenia i działania w gniewie. Odbiorcy uczą się rozpoznawać emocje, przeżywać je w bezpieczny sposób.

      Szkolenie składa się z zajęć seminaryjno – warsztatowych, realizowanych w grupie do 10 osób. Zawiera kilka modułów. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe do udziału w kursie oraz do realizacji praktyki własnej. Po szkoleniu każdy otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu. W czasie praktyki własnej istnieje możliwość konsultacji oraz superwizji uczestniczącej z trenerami Oikos Plus. Praktyka własna jest ściśle określona i jej czas realizacji jest zawity do 12 miesięcy od momentu zakończenia kursu.

Osoby, które zrealizują wszystkie moduły, praktykę własną i ją udokumentują, przedstawią swoją pracę w superwizji, a następnie zdadzą egzamin trenerski, otrzymają certyfikat Trenera TZAP - Oikos Plus ©, umożliwiający pracę z młodzieżą i dorosłymi, w ramach wykonywanej pracy, umów cywilno - prawnych lub prowadzonej działalności gospodarczej.

Szkolenie przygotowuje do pracy z osobami dorosłymi stosującymi przemoc w rodzinie zgodnie z wymogami określonymi przez ustawy szczególne i inne akty prawne aktualnie obowiązujące ( https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/)

       W Gnieźnie, „TZAP OP©" był realizowany m. in. jako program korekcyjno – edukacyjny w pracy z osobami stosującymi przemocy w rodzinie, w ramach programu „Bez przemocy, bez nałogów” NZOZ Diamed” w Gnieźnie, dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta Gniezna, oraz projekt dofinansowany ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II.

„TZAP OP” jest realizowany przez rekomendowanych trenerów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

Czas szkolenia

Edycja A

27-30.01.2020

Edycja B

03-06.02.2020

Szczegóły po zgłoszeniu

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą wysyłać swoje zgłoszenie korzystając z formularza kontakt

Edycja A do 31.12.2019

Edycja B do 15.01.2020

W ciągu 7 dni od zgłoszenia uczestnik zostanie poinformowany o wdrożeniu procedury kwalifikacyjnej.

Koszty:

Koszt podstawowy czterodniowego szkolenia (4 moduły x 620 PLN) i superwizji (2 bloków x 150 PLN) to 2.780,00 PLN. Możliwość rozłożenia płatności na raty. Egzamin końcowy 150 zł. Dodatkowe koszty dotyczące poprawek, wydawania duplikatów, superwizji indywidualnej uczestnik otrzyma po zgłoszeniu.

Uwaga:

Szkolenie rozpocznie się po zgłoszeniu minimum 8 osób. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Miejsce szkolenia

Centrum MATIAM PM


62-200 Gniezno

ul. Roosevelta 43A/2, I piętro
(wejście z drugiej strony budynku)

Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie (nocleg, śniadania, obiady, kolacje).

W czasie małych przerw gwarantowana kawa i herbata

Zgłoszenia: