Przemysław Matuszyński

        Jestem certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo - behawioralnym (PTTPB nr cert.523), superwizorem dydaktykiem w trakcie szkolenia w CBT EDU w Warszawie pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Anity Bryńskiej (PTTPB na dole listy),    pedagogiem w zakresie pracy socjalnej i resocjalizacji (UAM Poznań), trenerem, wykładowcą.

       Współpracuję z Instytutem Edukacji i Terapii w Poznaniu oraz Centrum CBT EDU     w Warszawie jako wykładowca.  

        Ukończyłem szkolenia w obszarach: neurolingwistyki, profilaktyki agresji, przemocy; terapii  i diagnozy zaburzeń neurorozwojowych dzieci i młodzieży; z terapii schematów dzieci, młodzieży oraz dorosłych; terapii par; terapii rodzin borykających się z tru- dnościami wychowawczymi; neuropsychologii dziecka.

Staż kliniczny zrealizowałem w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie, z którym nadal współpracuje jako superwizor – dydaktyk (aplikant) na oddziale terapeutycznym. Regularnie uczestniczę w szkoleniach, konferencjach. Dbając o pacjentów i siebie uczestniczę w regularnej superwizji.

     Zapraszam psychoterapeutów do superwizji indywidualnej i grupowej w Centrum MATIAM.

Obecnie prowadzę psychoterapię indywidualną z dziećmi, młodzieżą  oraz osobami dorosłymi. Z dziećmi w psychoterapii rodzinnej oraz grupowej. Uczę latać na Smokach :)


Prowadzę psychoterapię:


Indywidualną dla młodzieży w obszarach nw. zaburzeń:

- zaburzenia lękowe (fobie, lęk społeczny,napady paniki, agorafobia, lęk o zdrowie, lęk uogólniony),

- zaburzenia depresyjne,

- zaburzenia pourazowe i związane z czynnikiem stresowym (PTSD),


Indywidualną dla dorosłych w obszarach nw. zaburzeń:

- zaburzenia depresyjne,

-zaburzenia lękowe (fobie, lęk społeczny, napady paniki, agorafobia, lęk o zdrowie, lęk uogólniony),

- zaburzenia pourazowe i związane z czynnikiem stresowym (PTSD),

- zaburzenia snu i czuwania,

- wspomagająca dietę wg modelu ACT

- zaburzenia osobowości (kontekstualna terapia schematów),

- terapia dla par, małżeńska.


Rodzinną dla dzieci i dorosłych w obszarach:

- trudności wychowawczych;

- regulacji emocji oraz umiejętności społecznych wg programu Smoki CBT Oikos Plus©.


Grupową dla młodzieży i dorosłych w obszarach nw. zaburzeń:

- zaburzenia depresyjne,

- zaburzenia lękowe (fobie, lęk o zdrowie, napady paniki, agorafobia, lęk o zdrowie, lęk uogólniony),

- wspomagające dietę wg modelu ACT,

- zaburzenia osobowości (dorośli).


- warsztaty dla rodziców "Każdy Wygrywa" - wg modelu CBT Oikos Plus©.


Grupową dla dzieci w obszarach:

- zaburzenia neurorozwojowych, lękowych, zaburzeń nastroju;

- wsparcia rozwojowego, regulacji społecznych i umiejętności społecznych wg programu Smoki - CBT Oikos Plus©


Psychoterapia grupowa odbywa się po indywidualnej konsultacji.

Dla rodziców:

- warsztaty wg programów Smoki CBT Oikos Plus© oraz "Każdy Wygrywa" dając zasoby do spotkania w wymagających relacjach z dziećmi, a także wspierając rozwój osobisty rodziców.

 

         Jestem pedagogiem, terapeutą zajęciowym, a także trenerem autorskich programów profilaktycznych Oikos Plus© oraz trenerem grupowym TZA (ART®). Uzupełniając warsztat pracy pedagoga, ukończyłam certyfikowany kurs terapii ręki I i II stopnia, szkolenie z Symultaniczno - Sekwencyjnej nauki Czytania® wg Metody Krakowskiej®

(S-SNCz) oraz Kurs Integracji Sensorycznej I stopnia. Ponadto ukończyłam Szkolenie Bazowe z Terapii Behawioralnej oraz szkolenia: „Diagnoza i terapia dziecka z zabu-rzeniami ze spektrum autyzmu”, „Planowanie terapii indywidualnej dziecka z auty-zmem”.  Interesują mnie ciekawe, aktywizujące metody pracy z dziećmi, w których mogę połączyć terapię ze sztuką, literaturą. muzyką oraz pracą z ciałem. Inspirującym wydarzeniem każdorazowo, było ukończenie kolejnych kursów doskonalących zatytułowanych: "Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne", „Innowacyjne metody arteterapeutyczne w holistycznej terapii dzieci i dorosłych – depresja, zespół stresu pourazowego, zaburzenia lękowe, zaburzenia zachowania, problemy emocjonalne i roz-wojowe”, "Choreoterapia. Taniec może leczyć" wg autorskiego programu dr Zofii Aleszko. Po warsztatach szkoleniowych z „Systemowego coachingu rodzicielskiego” oraz „ Dialogu motywacyjnego”.   

Jestem również mamą czwórki dzieci, dla których jestem jednocześnie rodzicem, edukatorem w edukacji domowej.

Nieustannie szkolę się i szukam nowych inspiracji, by jak najlepiej moc wspierać dzieci, młodzież i rodziców.


Prowadzę terapię:


- pedagogiczną dla dzieci klas wczesnoszkolnych I-III;

- TUS, wg programu Smoki Oikos Plus© dla dzieci w spektrum autyzmu, zaburzeniami lękowymi;

- warsztaty twórcze dedykowane dla różncyh grup wiekowych;