Psychoterapia poznawczo behawioralna dla mieszkańców Poznania i Gniezna

Psychoterapia jest formą leczenia innego niż farmakologiczne chorób i zaburzeń psychicznych.

Nurt poznawczo - behawioralny powstał na przestrzeni doświadczeń najpierw samej terapii behawioralnej i dorobku naukowego ważnych postaci jak Iwan Pawłow, Burrhus Frederic Skiner i ich następców, którzy stworzyli narzędzia do dziś wykorzystywane w leczeniu zaburzeń psychicznych. Terapia poznawcza zawdzięcza swój dorobek głównie takim postaciom jak Albert Ellis czy Aaaron Beck.

Połączenie przyjaznej terapii behawioralnej i poznawczej to ważny moment, a jej ciągły rozwój odzwierciedlony obecnie w tak zwanej trzeciej fali CBT to: terapia oparta na akceptacji i zaangażowaniu (ACT, acceptance and committment therapy), której twórcą jest Steven Hayes, dialektyczna terapia behawioralna (DBT, dialectical behavior therapy), system psychoterapii oparty na analizie behawioralnej i poznawczej (CBASP, cognitive behavioral analysis system of psychotherapy), psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej (FAP, functional analytic psychotherapy), integracyjna terapia behawioralna par (IBCT, integrative behavioral couple therapy), terapia poznawcza oparta na uważności (MBCT, mindfulness based cognitive therapy for depression), a także terapia schematów (schema therapy).

Przyjazna terapia poznawczo behawioralna - Matiam Gniezno

Celem psychoterapii poznawczo - behawioralnej jest poprawa jakości życia pacjenta, poprzez zmianę dysfunkcjonalnego sposobu myślenia oraz modyfikacje zachowań. Badania naukowe nad skutecznością przyjaznej terapii poznawczo-behawioralnej sprawiły, że obecnie jest ona najlepiej udokumentowaną formą leczenia i znajduje się w algorytmach postępowania terapeutycznego w leczeniu zaburzeń lękowych, afektywnych, schizofrenii, zaburzeń odżywiania, uzależnień i zaburzeń osobowości.


Zapraszam do udziału w psychoterapii
poznawczo - behawioralnej indywidualnej i grupowej

  -  młodzież od 15 roku życia

zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, zaburzenia pourazowe i związane z czynnikiem stresowym (PTSD), zaburzenia snu i czuwania,

-    dorosłych

zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, zaburzenia pourazowe i związane z czynnikiem stresowym (PTSD), zaburzenia snu i czuwania, wspomagającą dietę wg modelu ACT, zaburzenia osobowości (kontekstualna terapia schematów), terapia dla par i małżeństw.


  Z racji na dobry dojazd z terapii poznawczo behawioralnej często korzystają mieszkańcy Poznania, a w wersji zdalnej wszyscy zainteresowani z całego świata.

Gabinet prywatny:

Centrum MATIAM PM

Przemysław Matuszyński
cert.psychoterapeuta PTTPB (nr cert.523)
62-200 Gniezno

ul. Roosevelta 43A/2, I piętro
(wejście od strony ul. Barciszewskiego, z placu parkingowego między sklepem zoologicznym a przedszkolem)

tel. 784-565-072