TUS dla dzieci i rodziców
"Smoki - Oikos Plus©"

    Rzecz ma się o przeżywaniu emocji, czyli o lataniu na smokach: irytacji, złości, wściekłości przede wszystkim, ale nie tylko... także o lęku i zasmuconym smutku... Uczestnicy w czasie zajęć dowiedzą się o tym, jak rozpoznawać emocje u siebie i u innych, jak je przeżywać w pełni akceptacji i zaangażowania. Przyjazna psychoterapia akceptacji i zaangażowania (ACT). SMOKI Oikos Plus©, to autorski program skupiający się w całości na rodzinie. Każdy uczestnik warsztatów traktowany jest indywidualnie oraz otaczany szczególną troską.

Projekt SMOKI jest programem dla dzieci i rodziców
w obszarze regulacji emocji
i umiejętności społecznych.


Celem terapii rodzinnej wg programu SMOKI jest:

- uczenie się rozpoznawania emocji, czyli jak ona powstają, jaki mają przebieg i jakie zakończenie;

- poznanie, że emocje nie są ani dobre, ani złe, są PRAWDZIWE - zawsze. Informują o tym, co ważne oraz o potrzebach;

- trening regulacji emocji czyli wypracowanie "systemu przeciwpożarowego" w rodzinie;

- poznawanie własnych emocji w pełni akceptacji i zaangażowania;

- ćwiczenie bezpiecznego wyrażania emocji;

- uczenie się empatii w dialogu;

- uczenie się mówienia o zachowaniu i emocjach;

- budowanie odważnych komunikatów w oparciu o model poznawczy "KROK";

- rozwijanie umiejętności planowania;

- mówienie do siebie i do innych informacji zwrotnych;

- trening umiejętności społecznych - przygotowanie do sytuacji szkolnych, domowych, podwórkowych.


Program SMOKI jest dla całej rodziny!


Po zrealizowaniu podstawowego programu (10 sesji) możliwość kontynuacji w Programie "Radzenie sobie z dokuczaniem", "Oikos Smoki w domu", "Głębia góry - terapia schematów dla rodziców". Dla rodziców istnieje możliwość udziału w warsztatach "Każdy Wygrywa", "Podróż wędrowca", "Smoki
w mieście".


Odbiorcy:
- dzieci w wieku 9-12 lat (zajęcia dla grupy do 5 osób)

lub
- sesje rodzinne dla pojedynczych rodzin;

Organizacja grup: praca z rodziną lub dla samych dzieci małe grupy 5 osobowe.


Czas i koszty

Kwalifikacja do grupy

- pierwsza konsultacja z rodzicem/rodzicami (bez dziecka) 50 do 90 minut, koszt 150 zł - 250 zł.

- indywidualne spotkanie z dzieckiem i zaproszenie do grupy 30 minut, koszt 100 zł.

Udział w programie:

- sesje rodzinne (1 rodzina) do 90 minut, koszt do 300 zł;

- sesja w małej grupie (5 osób) dla dzieci z diagnozą zaburzeń neurorozwojowych, czas sesji 50 minut, koszt 100 zł za sesję. 


Terminy:
- dla całej rodziny dostępne przez stronę znanylekarz.pl lub telefonicznie;

- dla zajęć grupowych (małych grup) - lato 2023.

Prowadzący:

Przemysław Matuszyński
cert.psychoterapeuta PTTPB (nr cert.523)

Zgłoszenia: tel.784-565-072, centrum.matiam@gmail.com