Terapia dla całej rodziny
"Smoki - Oikos Plus©"

    Rzecz ma się o regulacji emocji, czyli o smokach irytacji, złości, wściekłości przede wszystkim, ale nie tylko... także o lęku i zasmuconym smutku... Uczestnicy w czasie zajęć dowiedzą się o tym, jak rozpoznawać emocje u siebie i u innych, jak je przeżywać w pełni akceptacji i zaangażowania. Przyjazna psychoterapia poznawczo - behawioralna. SMOKI Oikos Plus©, to autorski program skupiający się w całości na rodzinie. Każdy uczestnik warsztatów traktowany jest indywidualnie oraz otaczany szczególną troską.

SMOKI to także skuteczne wsparcie dla dzieci w obszarze regulacji emocji
i umiejętności społecznych.


Celem terapii rodzinnej wg programu SMOKI jest:

- uczenie się rozpoznawania emocji, czyli jak ona powstają, jaki mają przebieg i jakie zakończenie;

- poznanie, że emocje nie są ani dobre, ani złe, są PRAWDZIWE - zawsze. Informują o tym, co ważne oraz o potrzebach;

- trening regulacji emocji czyli wypracowanie "systemu przeciwpożarowego" w rodzinie;

- poznawanie własnych emocji w pełni akceptacji i zaangażowania;

- ćwiczenie bezpiecznego wyrażania emocji;

- uczenie się empatii w dialogu;

- uczenie się mówienia o zachowaniu i emocjach;

- budowanie odważnych komunikatów w oparciu o model poznawczy "KROK";

- rozwijanie umiejętności planowania;

- mówienie do siebie i do innych informacji zwrotnych;

- trening umiejętności społecznych - przygotowanie do sytuacji szkolnych, domowych, podwórkowych.


Program SMOKI jest dla całej rodziny!


Po zrealizowaniu programu możliwość kontynuacji w Programie "Radzenie sobie z dokuczaniem", "Oikos Smoki w domu", "Głębia góry - terapia schematów dla rodziców". Dla rodziców istnieje możliwość udziału w warsztatach "Każdy Wygrywa", "Podróż wędrowca", "Smoki w mieście"

Odbiorcy: Rodzice wraz z dziećmi, w wieku: 7-14 lat

Organizacja grupy: rodzina

Czas:  90 minut w godzinach popołudniowych x 4 sesje.

Koszt: 800 zł za jeden moduł składający się z 4 sesji (sesje co tydzień)
Dodatkowy dostęp do materiałów online dla całej rodziny

Terminy: dostępne przez stronę znanylekarz.pl

Prowadzący: Przemysław Matuszyński

Zgłoszenia: tel.784-565-072, centrum.matiam@gmail.com