Trener TUS Oikos Plus©

 

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia treningu umiejętności społecznych wg programów "TUS Oikos Plus©", "SMOKI Oikos Plus©" , z dziećmi w wieku 9-12 lat oraz młodzieżą w wieku 13-15 lat, z diagnozą zaburzeń hiperkinetycznych z deficytem uwagi (ADHD), zaburzeniami opozycyjno - buntowniczymi, Zespołem Aspergera w normie intelektualnej, dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi.

Wymienione programy realizowane są w terapii indywidualnej i grupowej dzieci i młodzieży od dziesięciu lat i cieszą się dużym zainteresowaniem odbiorców. Efekty terapii często są zauważane przez nauczycieli w szkole oraz samych rodziców. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach.

 Szkolenie składa się z zajęć seminaryjno warsztatowych, tj. pięć dni intensywnych zajęć, codziennie 09:00-16:30, z krótkimi przerwami oraz jedną przerwą dłuższą obiadową. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu zaświadczenie o jego ukończeniu. Dla zainteresowanych certyfikatem dodatkowo przewidziany jest jednodniowy blok egzaminacyjno - superwizyjny w cenie 150 zł w późniejszym terminie.


I stopień- zawiera ćwiczenie technik pracy z własnymi emocjami, przekonaniami oraz zasobami. Praca z kontraktem w wersji dyrektywnej i niedyrektywnej, ćwiczenie w stosowaniu przywilejów i konsekwencji zawartych w kontrakcie. Ćwiczenie w stosowaniu naturalnych wzmocnień pozytywnych i negatywnych w pracy z grupą. (16 h dydaktycznych)

II stopień - prowadzenie treningu TUS wg programu "Smoki Oikos Plus", ćwiczenie z mapą przeżywania emocji oraz modelem "KROK" (16h dydaktycznych)

III stopień - prowadzenie treningu TUS Oikos Plus ćwiczenie umiejętności społecznych krok po kroku - praca z podręcznikiem, prowadzenie warsztatów dla rodziców / opiekunów (7h dydaktycznych)


   Osoby, które zrealizują całe szkolenie, bez podejścia do egzaminu, otrzymają zaświadczenie. Osoby te mogą prowadzić zajęcia wg metody Oikos Plus we własnym zakresie.


  Osoby, które zrealizują całe szkolenie , praktykę własną i ją udokumentują, a następnie zdadzą egzamin (udział w bloku egzaminacyjno - superwizyjnym), otrzymają certyfikat Trenera  "TUS Oikos Plus©" do samodzielnego prowadzenia zajęć wg dwóch ww. programów. Ponadto przez dwa miesiące będą mogli korzystać z darmowej superwizji oraz dostępu do aktualnych materiałów oraz wsparcia merytorycznego i metodycznego trenerów Oikos Plus ©. (Darmowa superwizja nie dotyczy zorganizowanych grup szkoelniowych). Rekomendowani trenerzy mogą liczyć na dalszą współpracę z MATIAM PM, indywidualnie określoną.


Osoby, które zrealizują pojedynczy stopień otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Uprawnienia:
- realizowanie programów w ramach własnej działalności gospodarczej, pracy terapeutycznej, pedagogicznej, profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży na trzech poziomach.


Odbiorcy: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, pielęgniarki, studenci studiów humanistycznych

Termin szkolenia do wyboru:

I stopień: (piątek - sobota 09:00-16:30)

12-13.11.2021

II stopień: (piątek - sobota 09:00-16:30)

3-4.12.2021

III stopień: (piątek 09:00 - 16:30)

07.01.2022


Termin zgłoszeń:

05 listopada 2021 roku

Koszty: Za całe szkolenie (III stopnie) 1100 zł od osoby przy płatności z góry (w tym materiały szkoleniowe oraz podręcznik).

Przy płatności w ratach 1250 zł:

I stopień - 350 zł

II stopień - 450 zł

III stopień - 450 zł

Prowadzący:

Przemysław Matuszyński

cert.psychoterapeuta PTTPB (nr cert.523)

Uwaga:

Szkolenie rozpocznie się po zgłoszeniu minimum 4 osób. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Płatność na 3 dni przed szkoleniem, po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia.

Miejsce szkolenia

Centrum MATIAM PM


62-200 Gniezno

ul. Roosevelta 43A/2, I piętro
(wejście od strony ul. Barciszewskiego,
z placu parkingowego przy sklepie Piotr i Paweł)

Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie (nocleg, śniadania, obiady, kolacje).

W czasie małych przerw gwarantowana kawa, herbata, owoce.


Zgłoszenia:
centrum.matiam@gmail.com