Przyjazna terapia poznawczo - behawioralna w pracy z uczniem w szkole

Zapraszam do udziału w dwudniowym warsztacie dotyczącym pracy z trudnym zachowaniem ucznia na terenie szkoły.

Cena: 670 zł / osoba
Adresaci: nauczyciele, pedagodzy szkolni, wychowawcy pracujący z dziećmi w klasach I-VI szkół podstawowych.
Cena szkolenia wyjazdowego: do negocjacji

Cele szkolenia:
- zapoznanie uczestników szkolenia z ze specyfiką pracy z trudnym zachowaniem
- program zmiany w szkole i klasie szkolnej
- profilaktyka agresji
- modele CBT

Program szkolenia:
-  „Każdy Wygrywa - program Oikos Plus w pigułce” czyli co to jest i po co?
- „z młotem pneumatycznym na jajecznicę” – istne szaleństwo, dlaczego zmiana jest ważna
?
- latarnia morska i okręt – paradygmat i zmiana paradygmatu;
- „Świnki Trzy i ukryta prawda”

- kto ma rację;
- SMOKI
- behawioralna gra

Korzyści z warsztatu:

- poznanie modelu CBT sprawdzającego się w pracy indywidualnej i grupowej dzieci z ADHD
- wspieranie terapii dzieci z ADHD i ZA

- warsztat w miłej atmosferze przy kawie i herbacie z małym co nieco.

Prowadzący:

Przemysław Matuszyński

cert.psychoterapeuta PTTPB (nr cert.523)

Zgłoszenia:

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zestaw materiałów oraz zaświadczenia o uczestnictwie w 16 godzinach szkolenia