Dialog w rodzinie w kontekście trudnych zachowań
dzieci i rodziców.Termin szkolenia: 

czas trwania szkolenia

prowadzący: Przemysław Matuszyński, cert. psychoterapeuta (nr cert. 523 PTTPB), pedagog

cena: 390 zł, przelewem na konto

Termin zgłoszeń: 


Przedstawię Państwu trudne zachowania rozumiane w kontekście trzech obszarów: zachowań drażniących, zachowań niepożądanych oraz objawów. Spojrzymy wspólnie na zachowania z perspektywy dziecka i rodzica. Skorzystamy z rożnych perspektyw, czyli zasobów tych, co wiedzieli co mówią oraz tych, którym się udało pozostać w dialogu. Poszukamy pomysłów na dalsza podróż w dialogu. Zajęcia będą miały charakter spotkań z ciekawą dynamiką.

Przestrzeń: Live Webinar

Zgłoszenia: centrum.matiam@gmail.com

Po zgłoszeniu otrzymacie Państwo dane do przelewu oraz dalsze instrukcje.

RODO

Zapisując się na szkolenie, jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu prawidłowej realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.) oraz z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez MATIAM Przemysław Matuszyński w Gnieźnie ul. Roosevelta 43A/2 (zwanego dalej Centrum MATIAM PM) oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia, zażądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia realizację szkolenia przez Live Webinar. Dane będą przechowywane przez czas trwania spotkania Live Webinar, a po jego zakończeniu zostaną usunięte. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.