Szkolenie „Certyfikowany TRENER OIKOS PLUS©” jest kompleksowym kursem z zakresu interwencji poznawczo – behawioralnych w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi.

Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do samodzielnej pracy indywidualnej czy grupowej, wspomagającej terapię, edukację, wychowanie dzieci i młodzieży z diagnozą ADHD, Zespołu Aspergera, zaburzeń emocjonalnych rozpoczynających się w dzieciństwie, zaburzeń lękowych czy nastroju.

  Poszczególne moduły szkolenia dotyczą autorskich programów Oikos Plus© realizowanych na co dzień w terapii, poznawczo – behawioralnej CBT: ACT Terapia Akceptacji i Zaangażowania (acceptance and committment therapy), dialektycznej terapii behawioralnej (DBT, dialectical behavior therapy, systemie psychoterapii oparty na analizie behawioralnej i poznawczej (CBASP, cognitive behavioral analysis system of psychotherapy), psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej (FAP, functional analytic psychotherapy), integracyjna terapia behawioralna par (IBCT, integrative behavioral couple therapy), terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT, mindfulness based cognitive therapy for depression, Terapii Schematów, CBT dzieci i młodzieży.

Szkolenie przygotowuje również do pracy z osobami dorosłymi stosującymi przemoc w rodzinie zgodnie z wymogami określonymi przez ustawy szczególne i inne akty prawne aktualnie obowiązujące (https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/)

Uczestnik będzie przygotowany do prowadzenia interwencji indywidulanej i grupowej w CBT wg programów Oikos Plus:

- „Pogromcy Smoków” – program behawioralny dla całej rodziny

- „Smoki” – trening CBT przeżywania emocji dla dzieci

- „Trening Zmiany Agresywnych Postaw” – program korekcyjno - edukacyjny

- „Młodzi Ważni” – program poznawczo - behawioralny dla młodzieży

- „Mały Książe” – terapia ACT z zaburzoną więzią w rodzinie

- „TUS” trening umiejętności społecznych dla dzieci

- „Wieża” – terapia schematów dla kobiet

- „Twierdza” – terapia grupowa dla mężczyzn

- "OPTIMUM" – coaching wielopoziomowy dla rodziców zastępczych

W czasie szkolenia przewidziana jest praktyka własna (organizowana we własnym zakresie po akceptacji kierownika szkolenia).

Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów do szkolenia i praktyki własnej.

Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz egzaminem po spełnieniu określonych warunków

Czas szkolenia:

Wrzesień 2018 – czerwiec 2019 (308 godziny szkolenia) Szczegółowy plan zostanie podany uczestnikom szkolenia po zgłoszeniu i zakwalifikowaniu się na kurs

Każdy moduł zawiera dwa dni szkolenia: sobota, niedziela w godzinach 09:00 – 16:00. Od piątego do dziesiątego modułu dodatkowo w piątek superwizja grupowa w godzinach 15:00 – 20:00.


Prowadzący:

Przemysław Matuszyński
cert.psychoterapeuta PTTPB (nr cert.523)Miejsce szkolenia

Centrum MATIAM PM


62-200 Gniezno

ul. Roosevelta 43A/2, I piętro
(wejście z drugiej strony budynku między sklepem zoologicznym, a przedszkolem).

Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie (nocleg, śniadania, obiady, kolacje).
W czasie małych przerw gwarantowana kawa i herbata

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą wysyłać swoje zgłoszenie korzystając z formularza kontakt do 15.08.2018 roku. W ciągu 7 dni od zgłoszenia uczestnik zostanie poinformowany o wdrożeniu procedury kwalifikacyjnej.

Koszty:


Uwaga:

Szkolenie rozpocznie się po zgłoszeniu minimum 8 osób. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia: