Przemysław Matuszyński
tel. 784-565-072

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo - behawioralnym ( PTTPB nr cert.523 oraz CTPB nr cert.16), trenerem i superwizorem autorskich programów profilaktycznych Oikos Plus©, coachem. Ukończyłem szkolenie Mistrz - Praktyk NLP w Polskim Instytucie NLP w Warszawie. Jestem pedagogiem w zakresie pracy socjalnej i resocjalizacji, trenerem trenerów Treningu Zastępowania Agresji (ART®).  Ukończyłem szkolenie z terapii dzieci i młodzieży z autyzmem w Gdańsku  (SPOA), a także szkolenie wprowadzające do terapii schematów, terapii schematów dla pacjentów cierpiących na zaburzenia osobowości z pogranicza oraz pacjentów z zaburzeniami osobowości z wiązki "C" (zależna, obsesyjno - kompulsyjna, unikająca), terapii schematów dzieci i młodzieży - zgodnie z wymogami ISST. Po szkoleniu z neuropsychologii klinicznej dziecka w Centrum CBT w Warszawie
Z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi pracuję od 20 lat.

  W swojej pracy terapeutycznej korzystam z regularnej superwizji, na bieżąco aktualizuję swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach.

 
 
 

Sylwia Matuszyńska
tel. 796-971-961,

Jestem pedagogiem, terapeutą zajęciowym, a także trenerem i superwizorem autorskich programów profilaktycznych Oikos Plus© oraz trenerem grupowym TZA (ART®). Uzupełniając warsztat pracy pedagoga, ukończyłam certyfikowany kurs terapii ręki I i II stopnia, szkolenie z Symultaniczno - Sekwencyjnej nauki Czytania® wg Metody Krakowskiej® (S-SNCz), szkolenie SENSOPLASTYKA® Trener I stopnia oraz Kurs Integracji Sensorycznej I stopnia. Ponadto ukończyłam Szkolenie Bazowe z Terapii Behawioralnej oraz szkolenia: „Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, „Planowanie terapii indywidualnej dziecka z autyzmem”.

Interesują mnie skuteczne, aktywizujące metody pracy z dziećmi, w których mogę połączyć terapię ze sztuką, muzyką oraz pracą z ciałem. Inspirującym wydarzeniem każdorazowo, było ukończenie kolejnych kursów doskonalących zatytułowanych: "Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne", „Innowacyjne metody arteterapeutyczne w holistycznej terapii dzieci i dorosłych – depresja, zespół stresu pourazowego, zaburzenia lękowe, zaburzenia zachowania, problemy emocjonalne i rozwojowe”, "Choreoterapia. Taniec może leczyć" wg autorskiego programu dr Zofii Aleszko.

Po warsztatach szkoleniowych z „Systemowego coachingu rodzicielskiego” oraz „ Dialogu motywacyjnego”.

 
 
 

Katarzyna Tomaszewska
tel. 608-773-465

       Ukończyłam studia psychologiczne na UAM w Poznaniu. Pracuję w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gnieźnie. Zajmuję się diagnozą dzieci, prowadzę zajęcia terapeutyczne dla dzieci,  konsultacje dla rodziców i wychowawców. Organizuję warsztaty „ Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Bliskie mi jest myślenie systemowe. Staż pracy 24 lata.

 
 
 

Dawid Oleksiak

tel. 609-610-589

   Posiadam Certyfikat Praktyka NLP, ukończyłem kurs certyfikacyjny Mistrza NLP w Polskim Instytucie NLP w Warszawie. Zakończyłem szkolenie w ramach dwuletniego Studium Coachingu MLC w Polskim Instytucie NLP w Warszawie. Ukończyłem kurs Pierwszego Stopnia w Racjonalnej Terapii Zachowania, kurs Hipnoza i hipnoterapia dla profesjonalistów oraz Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin w WTTS, moduł Terapii Schematu (Introduction to Schema Therapy Borderline Personality Disorder) zatwierdzony przez  International Society of Schema Therapy.

Ukończyłem czteroletnie szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty poznawczo - behawioralnego w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Prowadzę:    

  • psychoterapię indywidualną: m.in. zaburzenia nastroju (depresja), zaburzenia lękowe i fobie, kryzysy życiowe, problemy w relacjach, problemy z podejmowaniem decyzji, niskie poczucie wartości, wsparcie po rozstaniu/ rozwodzie, niepełnosprawność, choroba
  • terapię par i terapię rodzinną
  • konsultacje psychologiczne
  • coaching życiowy

 W swojej pracy łączę podejście  poznawczo- behawioralne,  terapię neurolingwistyczną i podejście systemowe. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą.

 
 
 

Joanna Majewska

tel. 691-146-303

    Jestem pedagogiem specjalnym, ukończyłam specjalizację z zakresu wspierania rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu. W pracy terapeutycznej najważniejsze jest dla mnie zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dziecku poprzez nawiązanie i podtrzymywanie relacji z podopiecznym. Posiadam doświadczenie z zakresu prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze), znacznym i umiarkowanym. Brałam udział w szkoleniu „Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo w grupie rówieśniczej” oraz „Diagnozowanie dzieci niepełnosprawnych”. We własnej pracy bardzo cenne stało się dla mnie nabycie umiejętności i wiedzy podczas kursu podstawowego I stopnia w zakresie metody „Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”. Ukończyłam także szkolenie „Makaton Program Rozwoju Komunikacji PRKM” na poziomie I szkolenie podstawowe oraz szkolenie dodatkowe - metodyka. Ponadto uczestniczyłam w szkoleniu: Metoda Krakowska. „Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania”. Metoda wykorzystywana jestdo pracy z dziećmi, które nie potrafią jeszcze czytać lub z dziećmi mającymi problemy z czytaniem.

   Tym samym istotą mojej pracy jest niesienie pomocy i wsparcie osób z różnorodnymi ograniczeniami, które znacząco wpływają na ich proces kształcenia, wychowania oraz funkcjonowania na co dzień.

 
 
 

Paulina Chełmikowska

tel. 725-459-033

Pracuję jako psycholog w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych, a także w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Byłam również psychologiem i terapeutą w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem. Ukończyłam m.in. Przygotowanie Pedagogiczne na Uniwersytecie Humanistyczno - Społecznym SWPS, Szkolenie Bazowe z Terapii Behawioralnej oraz kurs dotyczący planowania indywidualnej terapii dzieci z autyzmem. Obecnie odbywam Kurs Terapii Systemowej organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Prowadzę także liczne warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży m.in. o tolerancji, emocjach, konfliktach, umiejętności słuchania. Jestem także członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Systemowego. Na bieżąco aktualizuję swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach, które wykorzystuję w swojej pracy terapeutycznej.

 
 
 

Hanna Dolata
tel.698-660-390
pedagog, trener programu TUS Oikos Plus

 
 
 

Maria Frydrychewicz

tel. 507 587 814

    Jestem psychologiem z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyłam Studium psychoterapii dzieci i młodzieży, szkolenie z poznawczo - behawioralnej terapii par i rodzin, terapii krótkoterminowej, Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej, Trening Zastępowania Agresji wg Arnolda P. Goldsteina i Barrego Glicka dla osób dorosłych. Doskonaliłam się uczestnicząc w szkoleniach z psychologii dziecka, zarządzania stresem, treningu antystresowego, zaburzeń nastroju oraz zaburzeń związanych ze stresem traumatycznym, pracy z osobą z uzależnieniem behawioralnym oraz profilaktyki uzależnień, rozwiązywania konfliktów, utraty i żałoby.

Udzielam psychologicznych konsultacji indywidualnych oraz porad psychologicznych, wsparcia w kryzysach życiowych, w problemach w relacjach, problemach z wyborem drogi życiowej, po utracie bliskiej osoby, swojej sprawności, po rozstaniach.  Prowadzę warsztaty z umiejętności społecznych takich jak komunikacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów oraz z radzenia sobie ze stresem, trening relaksacji, odkrywania siebie i swoich talentów, wzmacniania poczucia własnej wartości. Realizuję szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, komputera, Internetu, hazardu oraz psychoedukację na temat depresji, agresji, przemocy w rodzinie, mobbingu, molestowania, samobójstw, żałoby, przywództwa, budowania zespołów, wypalenia zawodowego. Biorę udział w interwencjach kryzysowych po nagłej śmierci osoby bliskiej w tym wyniku śmierci samobójczej. Pracowałam w ramach hospicjum domowego oraz prowadziłam warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci m.in. z radzenia sobie ze złością.