POGROMCY SMOKÓW

  Pogromcy SMOKÓW to program terapeutyczny dla dzieci w wieku 8-12 lat i ich  rodziców. To wyprawa na górę, pełną wrażeń. Przygoda, która wzmacnia więzi, kształtuje prospołeczną postawę.

   Jest to program terapii dla dzieci z diagnozą zaburzeń hiperkinetycznych z deficytem uwagi (ADHD), zaburzeniami opozycyjno - buntowniczymi, Zespołem Aspergera. Terapia ta obejmuje również rodziców. Zapraszamy nowe osoby dla których będzie to pierwsze spotkanie z terapią oraz uczestników programu "Smoki" i "TUS Oikos Plus", którzy zostali Asystentami Trenera.

  Celem terapii dzieci jest wzmacnianie postaw, ćwiczenie kontekstowe w przeżywaniu emocji w sytuacjach trudnych. Dla rodziców to czas ćwiczenia bezpiecznego przeżywania emocji w konkretnych sytuacjach dnia codziennego, stosowanie języka potrzeb i akceptacji, a także czasowego stosowania metod behawioralnych w pracy z trudnym zachowaniem dziecka.

  Zajęcia przygotowują rodzica do radzenia sobie w relacji z innymi dorosłymi, nawiązywania i podtrzymywania współpracy ze szkołą lub innym środowiskiem, w którym funkcjonuje dziecko.

  Rodzice w trakcie zajęć zapoznają się z aktualną wiedzą z zakresu neuropsychologii klinicznej dziecka oraz terapii. Otrzymają wsparcie dotyczące rozwiązywania sytuacji trudnych w szkole i w domu.


Odbiorcy: dzieci w wieku 8-12 lat (z diagnozą zaburzeń hiperkinetycznych z deficytem uwagi (ADHD), zaburzeniami opozycyjno - buntowniczymi, Zespołem Aspergera) i ich rodzice.


Organizacja grupy Pogromcy Smoka:  (komercyjnie), 4-8 osób

Czas

- 4 spotkania w miesiącu przez 10 miesięcy (przerwa wakacyjna 2 miesiące), w godzinach popołudniowych

- sesja grupowa dla dzieci 50 minut, 1x w tygodniu w godzinach popołudniowych

- sesja grupowa dla rodziców 120 minut - 1 spotkanie w miesiącu w godzinach popołudniowych lub w soboty


Organizacja zajęć dla Asystentów Trenera:

- 4 spotkania w miesiącu w małych grupach Smoków jako Asystenci (2 osoby) - doskonalenie umiejętności i kształtowanie postaw - czas 30 minut/spotkanie, w godzinach popołudniowych

- 1x w miesiącu sesja grupowa dla Asystentów (do 8 osób - zwykle przed zajęciami ze Smokami) - czas do 50 minut, w godzinach popołudniowych

- cykliczne spotkania  1x w miesiącu dla rodziców - czas 120 minut, w godzinach popołudniowych lub w soboty.

Program zawiera dodatkowe atrakcje dla dzieci,
dostępne w MATIAM i poza nim.


Termin zgłoszeń: można się spodziewać po czwartej fali Covid-19

Zgłoszenia rejestracja 784-565-072


Płatność: 
Program Pogromcy Smoków:

- 150 zł - tzw. abonament za 4 spotkania w miesiącu (sesje 1x w tygodniu) - dot. grupy dzieci.

- spotkanie z rodzicami - 50 zł od osoby za sesję grupową (120 minut) - częstotliwość 1 spotkanie w miesiącu

podręcznik wspólny dla dziecka i rodzica, jednorazowa opłata 50 zł


Program Asystenci Trenera Programu Smoki:

- 150 zł, tzw. abonament za 4 spotkania w miesiącu (sesje raz w tygodniu przez 5 miesięcy) - z grupą dzieci "Smoki". Dodatkowo 1 sesja do 50 minut dla Asystentów (zwykle przed zajęciami ze Smokami) przez 10 miesięcy (przerwa wakacyjna).

- spotkanie z rodzicami - 50 zł od osoby za sesję grupową (120 minut) - częstotliwość 1 spotkanie w miesiącu

Podręcznik wspólny dla dziecka i rodzica, jednorazowa opłata 50 zł

- w sytuacji, gdy Asystent nie uczestniczy w terapii grupowej "Smoki", za 1 spotkanie w miesiącu opłata 50 zł


Prowadzący: Przemysław Matuszyński


Miejsce:

Centrum MATIAM PM


62-200 Gniezno

ul. Roosevelta 43A/2, I piętro
(wejście od strony ul. Barciszewskiego,
z placu parkingowego przy sklepie Piotr i Paweł)


rejestracja telefoniczna 784-565-072