TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

Terapia polega na planowaniu procesu stymulacji ogólnego rozwoju dziecka w zakresie zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych poprzez udział w atrakcyjnych dla dziecka zajęciach z elementami:

- arteterapii

- bajkoterapii

- muzykoterapii

- choreoterapii

- Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

- Integracji Sensorycznej

Podczas zajęć usprawnieniu podlegają:

- koncentracja

- percepcja wzrokowa i słuchowa

- koordynacja wzrokowo-ruchowa

- pamięć

- sprawność ruchowa, orientacja w przestrzeni

- sprawność manualna i grafomotoryczna

Odbiorcy:dzieci w wieku 5-9 lat

Organizacja grupy:  indywidualnie lub w grupie 4-5 osób

Czas: 60 minut

Terminy: do ustalenia z rodzicem

Płatność: 50 zł

Prowadzący:

trenerzy MATIAM, rejestracja 796-971-961

Miejsce:

Centrum MATIAM PM


62-200 Gniezno

ul. Roosevelta 43, I piętro
(wejście od strony ul. Barciszewskiego,
z placu parkingowego przy sklepie Piotr i Paweł)


rejestracja telefoniczna 784-565-072