STYMULACJA POLISENSORYCZNA

 

   Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną polegające na stymulacji wielozmysłowej, obejmujące swym oddziaływaniem dotyk, wzrok, słuch, węch i smak. Celem tych zajęć nie jest tylko dostarczenie dziecku określonej liczby bodźców w obrębie każdego ze zmysłów, ale spotkanie terapeuty i dziecka oraz dzieci ze sobą nawzajem. Budowanie relacji i poczucia bezpieczeństwa oraz kształtowanie komunikacji ze światem, z innymi na wszelki możliwy, dostępny dla dziecka sposób. 

Odbiorcy:

Organizacja grupy:  (komercyjnie),

Czas:

Terminy: wkrótce

Zgłoszenia rejestracja 784-565-072

Płatność:

Prowadzący: trenerzy MATIAM

Miejsce:

Centrum MATIAM PM


62-200 Gniezno

ul. Roosevelta 43, I piętro
(wejście od strony ul. Barciszewskiego,
z placu parkingowego przy sklepie Piotr i Paweł)


rejestracja telefoniczna 784-565-072