INTEGRACJA SENSORYCZNA

 

   Integracja sensoryczna jest procesem przetwarzania w mózgu informacji odbieranych przez zmysły z naszego ciała oraz otoczenia. Są to bodźce stanowiące „pożywienie dla mózgu”. Efektem prawidłowej organizacji bodźców jest nasze celowe działanie w codziennym życiu, adekwatne reagowanie w sytuacjach życia codziennego, co stanowi fundament edukacji i zachowań społecznych każdego człowieka.

Terapia SI przeznaczona jest dla wszystkich, którzy przejawiają zaburzenia przetwarzania sensorycznego.

Metoda terapii SI kierowana jest w pierwszej kolejności

-do dzieci z specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Jako terapia wspomagająca zalecana jest we wspieraniu rozwoju dzieci:

- z niepełnosprawnością intelektualną,

- z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

- dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,

- dzieci z ADHD

- niedowidzącymi i niedosłyszącymi

- dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (przy braku przeciwwskazań lekarskich)

- z ciąż wysokiego ryzyka

- przedwcześnie urodzonych lub znacznie po terminie.

 Zajęcia terapeutyczne mają charakter zabawy, podczas której dostarczana jest odpowiednia ilość bodźców sensorycznych, czyli „pożywienia dla mózgu”. Celem zajęć jest zoptymalizowanie rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka. Efektem indywidualnie zaplanowanych spotkań ma być łatwiejsze zdobywanie umiejętności motorycznych, zdobywanie wiedzy oraz kształtowanie zachowań potrzebnych w codziennym życiu dziecka w domu, przedszkolu i szkole.

Odbiorcy:jw.

Organizacja grupy:  (komercyjnie),

Czas:

Terminy: wkrótce

Zgłoszenia

rejestracja 784-565-072

Płatność:

Prowadzący:

trenerzy MATIAM,

Miejsce:

Centrum MATIAM PM


62-200 Gniezno

ul. Roosevelta 43, I piętro
(wejście od strony ul. Barciszewskiego,
z placu parkingowego przy sklepie Piotr i Paweł)


rejestracja telefoniczna 784-565-072