Przemysław Matuszyński

        Jestem certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo - behawioralnym (PTTPB nr cert.523), superwizorem dydaktykiem w trakcie szkolenia w CBT EDU w Warszawie pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Anity Bryńskiej (PTTPB na dole listy), pedagogiem w zakresie pracy socjalnej i resocjalizacji (UAM Poznań), trenerem, coachem, wykładowcą (od 2017 roku współpracuję z Instytutem Edukacji i Terapii w Poznaniu).  

        Ukończyłem szkolenia w obszarach: neurolingwistyki, profilaktyki agresji, przemocy; terapii  i diagnozy zaburzeń neurorozwojowych dzieci i młodzieży; z terapii schematów dzieci, młodzieży oraz dorosłych; terapii par; terapii rodzin borykających się z trudnościami wychowawczymi; neuropsychologii dziecka. Staż kliniczny zrealizowałem w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie. Regularnie uczestniczę w szkoleniach, konferencjach. Dbając o pacjentów i siebie uczestniczę w regularnej superwizji.

     Zapraszam psychoterapeutów do superwizji indywidualnej i grupowej w Centrum MATIAM.

Obecnie w terapii pracuję indywidualnie z młodzieżą od 15 roku życia oraz osobami dorosłymi. Z dziećmi w terapii rodzinnej oraz grupowej. Uczę latać na Smokach :)


Prowadzę terapię:


Indywidualną dla młodzieży od 15 roku życia w obszarach nw. zaburzeń:

- zaburzenia lękowe (fobie, lęk społeczny,napady paniki, agorafobia, lęk o zdrowie, lęk uogólniony),

- zaburzenia depresyjne,

- zaburzenia pourazowe i związane z czynnikiem stresowym (PTSD),


Indywidualną dla dorosłych w obszarach nw. zaburzeń:

- zaburzenia depresyjne,

-zaburzenia lękowe (fobie, lęk społeczny, napady paniki, agorafobia, lęk o zdrowie, lęk uogólniony),

- zaburzenia pourazowe i związane z czynnikiem stresowym (PTSD),

- zaburzenia snu i czuwania,

- wspomagająca dietę wg modelu ACT

- zaburzenia osobowości (kontekstualna terapia schematów),

- terapia dla par, małżeńska.


Rodzinną dla dzieci i dorosłych w obszarach:

- trudności wychowawczych;

- regulacji emocji oraz umiejętności społecznych wg programu Smoki Oikos Plus©.


Grupową dla młodzieży i dorosłych w obszarach nw. zaburzeń:

- zaburzenia depresyjne,

- zaburzenia lękowe (fobie, lęk o zdrowie, napady paniki, agorafobia, lęk o zdrowie, lęk uogólniony),

- wspomagające dietę wg modelu ACT,

- zaburzenia osobowości (dorośli).

- warsztaty dla rodziców "Każdy Wygrywa" - wg modelu Oikos Plus©.


Grupową dla dzieci w obszarach:

- zaburzenia neurorozwojowych, lękowych, zaburzeń nastroju;

- wsparcia rozwojowego, regulacji społecznych i umiejętności społecznych wg programu Smoki - Oikos Plus©


Psychoterapia grupowa odbywa się po indywidualnej konsultacji.

Dla rodziców:

- warsztaty wg programów Smoki Oikos Plus© oraz "Każdy Wygrywa" dając zasoby do spotkania w wymagających relacjach z dziećmi, a także wspierając rozwój osobisty rodziców.