O mnie

        Jestem certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo - behawioralnym (PTTPB nr cert.523), pedagogiem w zakresie pracy socjalnej i resocjalizacji (UAM Poznań), trenerem i superwizorem autorskich programów profilaktycznych Oikos Plus©, coachem, wykładowcą. 

        Ukończyłem szkolenia w obszarach: neurolingwistyki, profilaktyki agresji, przemocy; terapii dzieci oraz młodzieży, w tym z diagnozą z autyzmu; z terapii schematów dzieci, młodzieży oraz dorosłych, terapii par, terapii rodzin borykających się z trudnościami wychowawczymi; neuropsychologii dziecka. Regularnie uczestniczę w szkoleniach, konferencjach chcąc cały czas być na bieżąco. Dbając o pacjentów i siebie uczestniczę w regularnej superwizji.

     Jako pedagog i trener mam doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą przebywającymi w placówce opiekuńczo - wychowawczej, pracy resocjalizacyjnej ze skazanymi dorosłymi osobami, z ofiarami przemocy domowej (dorosłymi i dziećmi); nieletnimi sprawcami czynów karalnych i zagrożonych demoralizacją.

   Jako psychoterapeuta mam doświadczenie prowadzenia terapii indywidualnej, grupowej dla dzieci i młodzieży z diagnozą ADHD, spektrum autyzmu, zaburzeń opozycyjno - buntowniczych, zaburzeń zachowania, realizując autorskie programy terapeutyczne w nurcie CBT, ACT i terapii schematów. Z dorosłymi pacjentami mam doświadczenie w terapii indywidualnej oraz grupowej.

Z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi pracuję od ponad 20 lat.


Obecnie prowadzę terapię:


Indywidualną dla młodzieży w obszarach nw. zaburzeń:

- zaburzenia depresyjne,

- zaburzenia lękowe,

- zaburzenia pourazowe i związane z czynnikiem stresowym (PTSD),

- zaburzenia snu i czuwania.


Indywidualną dla dorosłych w obszarach nw. zaburzeń:

- zaburzenia depresyjne,

- zaburzenia lękowe,

- zaburzenia pourazowe i związane z czynnikiem stresowym (PTSD),

- zaburzenia snu i czuwania,

- wspomagającą dietę wg modelu ACT

- zaburzenia osobowości (kontekstualna terapia schematów).


Grupową dla młodzieży i dorosłych w obszarach nw. zaburzeń:

- zaburzenia depresyjne,

- zaburzenia lękowe,

- wspomagające dietę wg modelu ACT,

- zaburzenia osobowości.

- warsztaty dla rodziców "Każdy Wygrywa" - wg modelu Oikos Plus©,

- "Pogromcy Smoków" - warsztaty dla Asystentów Programu SMOKI©


Psychoterapia grupowa odbywa się po indywidualnej konsultacji.


Dla rodziców:

- warsztaty wg programu Oikos Plus o nazwie „Każdy Wygrywa”, dając zasoby do spotkania w wymagających relacjach z dziećmi, a także wspierając rozwój osobisty rodziców.

Aktualnie prowadzę terapię za pomocą narzędzi zdalnych: przez Skype, Messenger, Whatsapp, Live Webianr Na stronie ZnanyLekarz widoczne są jedynie terminy dla pierwszej konsultacji. Kolejne wizyty planowane są wg indywidualnego planu w godzinach popołudniowych