Trener TUS Oikos Plus©

 

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia treningu umiejętności społecznych wg programów "TUS Oikos Plus©", "SMOKI Oikos Plus©" , z dziećmi w wieku 9-12 lat oraz młodzieżą w wieku 13-15 lat, z diagnozą zaburzeń hiperkinetycznych z deficytem uwagi (ADHD), zaburzeniami opozycyjno - buntowniczymi, Zespołem Aspergera w normie intelektualnej.


 Szkolenie składa się z zajęć seminaryjno warsztatowych, tj. pięć dni intensywnych zajęć, codziennie 09:00-16:00, z krótkimi przerwami oraz jedną przerwą dłuższą obiadową. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu zaświadczenie o jego ukończeniu. Dla zainteresowanych certyfikatem dodatkowo przewidziany jest jednodniowy blok egzaminacyjno - superwizyjny w cenie 50 zł w późniejszym terminie.


I moduł - trenerski - zawiera ćwiczenie technik pracy z własnymi emocjami, przekonaniami oraz zasobami. Praca z kontraktem w wersji dyrektywnej i niedyrektywnej, ćwiczenie w stosowaniu przywilejów i konsekwencji zawartych w kontrakcie. Ćwiczenie w stosowaniu naturalnych wzmocnień pozytywnych i negatywnych w pracy z grupą. (14 h)

II moduł - prowadzenie treningu TUS wg programu "Smoki Oikos Plus", ćwiczenie z mapą przeżywania emocji oraz modelem "KROK" (14h )

III moduł - prowadzenie treningu TUS Oikos Plus ćwiczenie umiejętności społecznych krok po kroku - praca z podręcznikiem, prowadzenie warsztatów dla rodziców / opiekunów (7h)


   Osoby, które zrealizują całe szkolenie, bez podejścia do egzaminu, otrzymają zaświadczenie. Osoby te mogą prowadzić zajęcia wg metody Oikos Plus we własnym zakresie.


  Osoby, które zrealizują całe szkolenie , praktykę własną i ją udokumentują, a następnie zdadzą egzamin (udział w bloku egzaminacyjno - superwizyjnym), otrzymają certyfikat Trenera  "TUS Oikos Plus©" do samodzielnego prowadzenia zajęć wg trzech ww. programów. Ponadto przez rok będą mogli korzystać z darmowej superwizji oraz dostępu do aktualnych materiałów oraz wsparcia merytorycznego i metodycznego trenerów Oikos Plus ©. Rekomendowani trenerzy mogą liczyć na dalsza współpracę zawodową.


Odbiorcy: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, pielęgniarki, studenci studiów humanistycznych

Termin szkolenia do wyboru:

I termin: 01-04 lipca 2019

II termin: 09 - 12 września 2019

III termin: 21-24 październik 2019

IV termin: 18-21 listopada 2019

Termin zgłoszeń:

I termin: do 10 czerwca 2019 - nabór zakończony !

II termin: do 10 sierpnia 2019 nabór zakończony !

III termin: do 10 września 2019 nabór zakończony !

IV termin: do 10 października 2019 nabór zakończony !

Koszty: 930 zł od osoby (w tym materiały szkoleniowe oraz podręcznik)

Uwaga:

Szkolenie rozpocznie się po zgłoszeniu minimum 4 osób. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Miejsce szkolenia

Centrum MATIAM PM


62-200 Gniezno

ul. Roosevelta 43, I piętro
(wejście od strony ul. Barciszewskiego,
z placu parkingowego przy sklepie Piotr i Paweł)

Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie (nocleg, śniadania, obiady, kolacje).

W czasie małych przerw gwarantowana kawa, herbata, owoce, słodycze, kanapki


Karta zgłoszenia: