Trener TUS Oikos Plus©

 

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia treningu umiejętności społecznych wg programów "TUS Oikos Plus©", "SMOKI Oikos Plus©" , Pogromcy SMOKÓW z dziećmi w wieku 9-12 lat oraz młodzieżą w wieku 13-15 lat, z diagnozą zaburzeń hiperkinetycznych z deficytem uwagi (ADHD), zaburzeniami opozycyjno - buntowniczymi, Zespołem Aspergera w normie intelektualnej.


 Szkolenie składa się z zajęć seminaryjno warsztatowych, tj. czterech dni intensywnych zajęć (40 godzin szkolenia), codziennie 09:00-18:00, z krótkimi przerwami oraz jedną przerwą dłuższą obiadową. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu zaświadczenie o jego ukończeniu. Dla zainteresowanych certyfikatem dodatkowo przewidziany jest jednodniowy blok egzaminacyjno - superwizyjny w cenie 50 zł w późniejszym terminie.


I moduł - trenerski - zawiera ćwiczenie technik pracy z własnymi emocjami, przekonaniami oraz zasobami

II moduł - praca z kontraktem w wersji dyrektywnej i niedyrektywnej, ćwiczenie w stosowaniu przywilejów i konsekwencji zawartych w kontrakcie. Ćwiczenie w stosowaniu naturalnych wzmocnień pozytywnych i negatywnych w relacji z pacjentem.

III moduł - ćwiczenie umiejętności społecznych krok po kroku - praca z podręcznikiem

IV moduł - ćwiczenie z mapą przeżywania emocji oraz modelem "KROK"


   Osoby, które zrealizują całe szkolenie, bez podejścia do egzaminu, otrzymają zaświadczenie. Osoby te mogą prowadzić zajęcia wg metody Oikos Plus we własnym zakresie.


  Osoby, które zrealizują całe szkolenie , praktykę własną i ją udokumentują, a następnie zdadzą egzamin (udział w bloku egzaminacyjno - superwizyjnym), otrzymają certyfikat Trenera  "TUS Oikos Plus©" do samodzielnego prowadzenia zajęć wg trzech ww. programów. Ponadto przez rok będą mogli korzystać z darmowej superwizji oraz dostępu do aktualnych materiałów oraz wsparcia merytorycznego i metodycznego trenerów Oikos Plus ©. Rekomendowani trenerzy mogą liczyć na dalsza współpracę zawodową.


Odbiorcy: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, pielęgniarki, studenci studiów humanistycznych

Termin szkolenia do wyboru:

I termin: 01-04 lipca 2019

II termin: 09 - 12 września 2019

III termin: 21-24 październik 2019

IV termin: 18-21 listopada 2019

Termin zgłoszeń:

I termin: do 10 czerwca 2019 - nabór zakończony !

II termin: do 10 sierpnia 2019

III termin: do 10 września 2019

IV termin: do 10 października 2019

Koszty: 970 zł od osoby (w tym materiały szkoleniowe oraz podręcznik)

Uwaga:

Szkolenie rozpocznie się po zgłoszeniu minimum 4 osób. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Miejsce szkolenia

Centrum MATIAM PM


62-200 Gniezno

ul. Roosevelta 43, I piętro
(wejście od strony ul. Barciszewskiego,
z placu parkingowego przy sklepie Piotr i Paweł)

Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie (nocleg, śniadania, obiady, kolacje).

W czasie małych przerw gwarantowana kawa, herbata, owoce, słodycze, kanapki


Karta zgłoszenia: