Trener TUS Oikos Plus©

 

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia treningu umiejętności społecznych wg programów "TUS Oikos Plus©", "SMOKI Oikos Plus©" , z dziećmi w wieku 9-12 lat oraz młodzieżą w wieku 13-15 lat, z diagnozą zaburzeń hiperkinetycznych z deficytem uwagi (ADHD), zaburzeniami opozycyjno - buntowniczymi, Zespołem Aspergera w normie intelektualnej.

Wymienione programy realizowane są w terapii indywidualnej i grupowej dzieci i młodzieży od dziesięciu lat i cieszą się dużym zainteresowaniem odbiorców. Efekty terapii często są zauważane przez nauczycieli w szkole oraz rodziców. Sami odbiorcy chętnie uczestniczą w zajęciach.

 Szkolenie składa się z zajęć seminaryjno warsztatowych, tj. pięć dni intensywnych zajęć, codziennie 09:00-16:30, z krótkimi przerwami oraz jedną przerwą dłuższą obiadową. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu zaświadczenie o jego ukończeniu. Dla zainteresowanych certyfikatem dodatkowo przewidziany jest jednodniowy blok egzaminacyjno - superwizyjny w cenie 50 zł w późniejszym terminie.


I stopień- zawiera ćwiczenie technik pracy z własnymi emocjami, przekonaniami oraz zasobami. Praca z kontraktem w wersji dyrektywnej i niedyrektywnej, ćwiczenie w stosowaniu przywilejów i konsekwencji zawartych w kontrakcie. Ćwiczenie w stosowaniu naturalnych wzmocnień pozytywnych i negatywnych w pracy z grupą. (16 h dydaktycznych)

II stopień - prowadzenie treningu TUS wg programu "Smoki Oikos Plus", ćwiczenie z mapą przeżywania emocji oraz modelem "KROK" (16h dydaktycznych)

III stopień - prowadzenie treningu TUS Oikos Plus ćwiczenie umiejętności społecznych krok po kroku - praca z podręcznikiem, prowadzenie warsztatów dla rodziców / opiekunów (7h dydaktycznych)


   Osoby, które zrealizują całe szkolenie, bez podejścia do egzaminu, otrzymają zaświadczenie. Osoby te mogą prowadzić zajęcia wg metody Oikos Plus we własnym zakresie.


  Osoby, które zrealizują całe szkolenie , praktykę własną i ją udokumentują, a następnie zdadzą egzamin (udział w bloku egzaminacyjno - superwizyjnym), otrzymają certyfikat Trenera  "TUS Oikos Plus©" do samodzielnego prowadzenia zajęć wg trzech ww. programów. Ponadto przez rok będą mogli korzystać z darmowej superwizji oraz dostępu do aktualnych materiałów oraz wsparcia merytorycznego i metodycznego trenerów Oikos Plus ©. Rekomendowani trenerzy mogą liczyć na dalsza współpracę zawodową.


Osoby, które zrealizują pojedynczy stopień otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Uprawnienia:
- realizowanie programów w ramach własnej działalności gospodarczej, pracy terapeutycznej, pedagogicznej, profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży na trzech poziomach.


Odbiorcy: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, pielęgniarki, studenci studiów humanistycznych

Termin szkolenia do wyboru:

I stopień: (piątek - sobota 09:00-16:30)

06-07 marca 2020
05-06 czerwca 2020

II stopień: (piątek - sobota 09:00-16:30)

13-14 marca 2020
12-13 czerwca 2020

III stopień: (piątek 09:00 - 16:30)

20 marca 2020
19 czerwca 2020

Termin zgłoszeń:

7 dni przed szkoleniem

Koszty: Za całe szkolenie (III stopnie) 730 zł od osoby przy płatności z góry (w tym materiały szkoleniowe oraz podręcznik)

Przy płatności w ratach:

I stopień - 250 zł

II stopień - 300 zł

III stopień - 300 zł

Uwaga:

Szkolenie rozpocznie się po zgłoszeniu minimum 4 osób. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Miejsce szkolenia

Centrum MATIAM PM


62-200 Gniezno

ul. Roosevelta 43A/2, I piętro
(wejście od strony ul. Barciszewskiego,
z placu parkingowego przy sklepie Piotr i Paweł)

Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie (nocleg, śniadania, obiady, kolacje).

W czasie małych przerw gwarantowana kawa, herbata, owoce, słodycze, kanapki


Karta zgłoszenia: