Przemysław Matuszyński
tel. 784-565-072

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo - behawioralny ( PTTPB nr cert.523 oraz CTPB nr cert.16), trenerem i superwizorem autorskich programów profilaktycznych Oikos Plus©. Posiadam certyfikat Mistrza - Praktyka NLP - zgodnie z wymaganiami Europejskiego Stowarzyszenia NLPt ( EA NLPt). Jestem pedagogiem w zakresie pracy socjalnej i resocjalizacji, trenerem trenerów Treningu Zastępowania Agresji (ART®). Ukończyłem szkolenie z terapii dzieci i młodzieży z autyzmem w Gdańsku ( SPOA), a także szkolenie wprowadzające do terapii schematów, terapii schematów dla pacjentów cierpiących na zaburzenia osobowości z pogranicza oraz pacjentów z zaburzeniami osobowości z wiązki "C" (zależna, obsesyjno - kompulsyjna, unikająca) - zgodnie z wymogami ISST.

  W swojej pracy terapeutycznej korzystam z regularnej superwizji, na bieżąco aktualizuję swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach.

 

Sylwia Matuszyńska
tel. 796-971-961,

Jestem pedagogiem, terapeutą zajęciowym, a także trenerem i superwizorem autorskich programów profilaktycznych Oikos Plus© oraz trenerem grupowym TZA (ART®). Uzupełniając warsztat pracy pedagoga, ukończyłam certyfikowany kurs terapii ręki I i II stopnia, szkolenie z Symultaniczno - Sekwencyjnej nauki Czytania® wg Metody Krakowskiej® (S-SNCz), szkolenie SENSOPLASTYKA® Trener I stopnia oraz Kurs Integracji Sensorycznej I stopnia. Ponadto ukończyłam Szkolenie Bazowe z Terapii Behawioralnej oraz szkolenia: „Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, „Planowanie terapii indywidualnej dziecka z autyzmem”.

Interesują mnie skuteczne, aktywizujące metody pracy z dziećmi, w których mogę połączyć terapię ze sztuką, muzyką oraz pracą z ciałem. Inspirującym wydarzeniem każdorazowo, było ukończenie kolejnych kursów doskonalących zatytułowanych: "Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne", „Innowacyjne metody arteterapeutyczne w holistycznej terapii dzieci i dorosłych – depresja, zespół stresu pourazowego, zaburzenia lękowe, zaburzenia zachowania, problemy emocjonalne i rozwojowe”, "Choreoterapia. Taniec może leczyć" wg autorskiego programu dr Zofii Aleszko.

Po warsztatach szkoleniowych z „Systemowego coachingu rodzicielskiego” oraz „ Dialogu motywacyjnego”.

 

Paulina Chełmikowska

psycholog (specjalność psychologia kliniczna)

Pracuję jako psycholog w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych, a także w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Byłam również psychologiem i terapeutą w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem. Ukończyłam m.in. Przygotowanie Pedagogiczne na Uniwersytecie Humanistyczno - Społecznym SWPS, Szkolenie Bazowe z Terapii Behawioralnej oraz kurs dotyczący planowania indywidualnej terapii dzieci z autyzmem. Obecnie odbywam Kurs Terapii Systemowej organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Prowadzę także liczne warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży m.in. o tolerancji, emocjach, konfliktach, umiejętności słuchania. Jestem także członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Systemowego. Na bieżąco aktualizuję swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach, które wykorzystuję w swojej pracy terapeutycznej.

 

Anna Duras
tel. 505-072-557

 Jestem pedagogiem specjalnym, terapeutą zajęciowym, opiekunką medyczną. Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć terapeutycznych. Ukończyłam szkolenia: SENSOPLASTYKA® Trener I stopnia, Metoda Integracji Sensorycznej (SI), Planowanie terapii dziecka z autyzmem, Szkolenie Bazowe z Terapii Behawioralnej, "Choreoterapia. Taniec może leczyć" wg autorskiego programu dr Zofii Aleszko, "Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne".
  Na bieżąco aktualizuję swoją wiedzę uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach: „Arteterapia- zdrowie dzięki sztuce. Człowiek w świecie fizycznym i metafizycznym”, „Od  terapii zajęciowej do pracy - nowe wyzwania dla profesjonalnych terapeutów”, „Czas na arteterapię”, „Forum autyzmu. Zachowania trudne w przebiegu rozwoju dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju”.

 

Maciej Duras
tel.
504-128-944

 pedagog, terapeuta zajęciowy, ukończony kurs doskonalący Metoda Dobrego Startu, po szkoleniu w zakresie Programu Rozwoju Komunikacji PRKM Makaton , uczestnik warsztatu metodycznego Muzyka w Wychowaniu i Terapii, ukończony kurs I stopnia w zakresie Metody Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne, po Kursie Podstawowym Halliwick, posiadający uprawnienia do nauki pływania i prowadzenia zajęć w wodzie dla osób niepełnosprawnych, po szkoleniu z terapii behawioralnej osób z autyzmem ( SPOA), ukończony kurs treningu umiejętności społecznych w rehabilitacji psychiatrycznej.

  W swojej pracy kieruję się zasadą gruntownej znajomości dziecka i przychodzenia mu z racjonalną, specjalistyczną pomocą. Na bieżąco aktualizuję swoją wiedzę uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach.

 

Dawid Oleksiak

tel. 609-610-589 

   Posiadam Certyfikat Praktyka NLP, ukończyłem kurs certyfikacyjny Mistrza NLP w Polskim Instytucie NLP w Warszawie. Zakończyłem szkolenie w ramach dwuletniego Studium Coachingu MLC w Polskim Instytucie NLP w Warszawie. Ukończyłem kurs Pierwszego Stopnia w Racjonalnej Terapii Zachowania, kurs Hipnoza i hipnoterapia dla profesjonalistów oraz Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin w WTTS, moduł Terapii Schematu (Introduction to Schema Therapy Borderline Personality Disorder) zatwierdzony przez  International Society of Schema Therapy.

Ukończyłem czteroletnie szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty poznawczo - behawioralnego w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Prowadzę:     

  • psychoterapię indywidualną: m.in. zaburzenia nastroju (depresja), zaburzenia lękowe i fobie, kryzysy życiowe, problemy w relacjach, problemy z podejmowaniem decyzji, niskie poczucie wartości, wsparcie po rozstaniu/ rozwodzie, niepełnosprawność, choroba
  • terapię par i terapię rodzinną
  • konsultacje psychologiczne
  • coaching życiowy

 W swojej pracy łączę podejście  poznawczo- behawioralne,  terapię neurolingwistyczną i podejście systemowe. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą.