Przemysław Matuszyński
tel. 784-565-072

certyfikowany psychoterapeuta poznawczo - behawioralny ( PTTPB nr cert.523) oraz (CTPB nr cert.16), trener i superwizor autorskich programów profilaktycznych Oikos Plus©, certyfikowany Mistrz - Praktyk NLP - zgodnie z wymaganiami Europejskiego Stowarzyszenia NLPt ( EA NLPt), pedagog, trener trenerów TZA (ART®), po szkoleniu z terapii dzieci i młodzieży z autyzmem ( SPOA), po szkoleniu wprowadzającym do terapii schematów, terapii schematów dla pacjentów cierpiących na zaburzenia osobowości z pogranicza oraz pacjentów z zaburzeniami osobowości z wiązki "C" (zależna, obsesyjno - kompulsyjna, unikająca) - zgodnie z wymogami ISST.

  W swojej pracy terapeutycznej korzystam z regularnej superwizji, na bieżąco aktualizuję swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach.

 

Sylwia Matuszyńska
tel. 796-971-961,kontakt e-mail

pedagog, terapeuta zajęciowy, trener i superwizor autorskich programów profilaktycznych Oikos Plus©, certyfikowany terapeuta ręki I i II stopnia, po szkoleniu w planowaniu terapii indywidualnej dziecka z autyzmem, po szkoleniu w terapii behawioralnej PLTB, trener grupowy TZA (ART®), w trakcie certyfikowanego szkolenia z diagnozy i terapii dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

Anna Duras
tel. 505-072-557

 pedagog, terapeuta zajęciowy,opiekun medyczny posiadająca wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć terapeutycznych, ukończone szkolenie Metoda Integracji Sensorycznej (SI), po szkoleniu z zakresu planowania terapii dziecka z autyzmem.
  Na bieżąco aktualizuję swoją wiedzę uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach: „Arteterapia- zdrowie dzięki sztuce. Człowiek w świecie fizycznym i metafizycznym”, „Od  terapii zajęciowej do pracy- nowe wyzwania dla profesjonalnych terapeutów”, „Czas na arteterapię”, „Forum autyzmu. Zachowania trudne w przebiegu rozwoju dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju”.

 

Maciej Duras
tel.
504-128-944

 pedagog, terapeuta zajęciowy, ukończony kurs doskonalący Metoda Dobrego Startu, po szkoleniu w zakresie Programu Rozwoju Komunikacji PRKM Makaton , uczestnik warsztatu metodycznego Muzyka w Wychowaniu i Terapii, ukończony kurs I stopnia w zakresie Metody Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne, po Kursie Podstawowym Halliwick, posiadający uprawnienia do nauki pływania i prowadzenia zajęć w wodzie dla osób niepełnosprawnych, po szkoleniu z terapii behawioralnej osób z autyzmem ( SPOA), ukończony kurs treningu umiejętności społecznych w rehabilitacji psychiatrycznej.

  W swojej pracy kieruję się zasadą gruntownej znajomości dziecka i przychodzenia mu z racjonalną, specjalistyczną pomocą. Na bieżąco aktualizuję swoją wiedzę uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach.

 

Dawid Oleksiak

tel. 609-610-589 kontakt e-mail

   Posiadam Certyfikat Praktyka NLP, ukończyłem kurs certyfikacyjny Mistrza NLP w Polskim Instytucie NLP w Warszawie. Zakończyłem szkolenie w ramach dwuletniego Studium Coachingu MLC w Polskim Instytucie NLP w Warszawie. Ukończyłem kurs Pierwszego Stopnia w Racjonalnej Terapii Zachowania, kurs Hipnoza i hipnoterapia dla profesjonalistów oraz Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin w WTTS, moduł Terapii Schematu (Introduction to Schema Therapy Borderline Personality Disorder) zatwierdzony przez  International Society of Schema Therapy.

Ukończyłem czteroletnie szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty poznawczo - behawioralnego w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Prowadzę:     

  • psychoterapię indywidualną: m.in. zaburzenia nastroju (depresja), zaburzenia lękowe i fobie, kryzysy życiowe, problemy w relacjach, problemy z podejmowaniem decyzji, niskie poczucie wartości, wsparcie po rozstaniu/ rozwodzie, niepełnosprawność, choroba
  • terapię par i terapię rodzinną
  • konsultacje psychologiczne
  • coaching życiowy

 W swojej pracy łączę podejście  poznawczo- behawioralne,  terapię neurolingwistyczną i podejście systemowe. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą.