TERAPIA RĘKI

 

Terapia stanowi indywidualnie zaplanowany program aktywności w zakresie motoryki dużej oraz motoryki małej.

Dedykowana jest dzieciom, u których można zaobserwować:

- opóźnienie w realizacji umiejętności motorycznych

- nieprawidłową postawę ciała

- trudności w koordynacji ruchu

- niezgrabność w czynnościach życia codziennego

- niechęć do uczestniczenia w sporcie

- problemy grafomotoryczne

Zajęcia stanowią doskonałe uzupełnienie terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej oraz terapii integracji sensorycznej. Jeśli nie współwystępują dla dziecka wskazania do innych zajęć terapeutycznych, może być prowadzona niezależnie.

Celem Terapii Ręki jest budowanie doświadczeń sensomotorycznych wspierających rozwój motoryczny dziecka poprzez:

- ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej

- ćwiczenia manualne poprawiające sprawność manipulacyjną ręki

- ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające precyzyjne ruchy ręki

- stymulacja koordynacji wzrokowo- ruchowej

- stymulacja koncentracji uwagi

- ćwiczenia grupowe

- ćwiczenia SI

- masaż

Odbiorcy:

Organizacja grupy:  (komercyjnie),

Czas:

Terminy: wkrótce

Zgłoszenia

Miejsce: Gniezno, os. Władysława Łokietka 25H

Płatność:

Prowadzący: trener Oikos Plus