STYMULACJA POLISENSORYCZNA

 

   Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną polegające na stymulacji wielozmysłowej, obejmujące swym oddziaływaniem dotyk, wzrok, słuch, węch i smak. Celem tych zajęć nie jest tylko dostarczenie dziecku określonej liczby bodźców w obrębie każdego ze zmysłów, ale spotkanie terapeuty i dziecka oraz dzieci ze sobą nawzajem. Budowanie relacji i poczucia bezpieczeństwa oraz kształtowanie komunikacji ze światem, z innymi na wszelki możliwy, dostępny dla dziecka sposób. 

Odbiorcy:

Organizacja grupy:  (komercyjnie),

Czas:

Terminy: wkrótce

Zgłoszenia

Miejsce: Gniezno, os. Władysława Łokietka 25H

Płatność:

Prowadzący: Maciej Duras, tel. 504-128-944