MDS - ZAJĘCIA W OPARCIU O METODĘ DOBREGO STARTU

 

  Zajęcia proponowane jako wspomaganie trudnego procesu nauki czytania i pisania. Zajęcia przeznaczone dla wszystkich dzieci ponieważ prowadzą do usprawniania uwagi, percepcji, pamięci, wyobraźni słuchowej i wzrokowej oraz motoryki i koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej czyli integracji percepcyjno – motorycznej, co ułatwia naukę czytania i pisania wszystkim dzieciom.

Odbiorcy:

Organizacja grupy:  (komercyjnie),

Czas:

Terminy: wkrótce

Zgłoszenia

Miejsce: Gniezno, os. Władysława Łokietka 25H

Płatność:

Prowadzący: Maciej Duras, tel. 504-128-944