Guzik - terapia przez zabawę

  Gry wywołują emocje, ich rozpoznawanie i przeżywanie jest ważną umiejętnością. Potrzebne są również takie umiejętności społeczne jak: czekanie na swoją kolej, pomaganie sobie nawzajem, obrona swoich praw, radzenie sobie z oskarżaniem, mówienie po kolei, planowanie, radzenie sobie z niepowodzeniem i in.

   Program Guzik - Oikos Plus, to trening przeżywania emocji i umiejętności społecznych połączony z zabawą

Odbiorcy: dzieci w wieku 10-12 lat w trakcie lub po terapii poznawczo - behawioralnej

Czas: dwa warsztaty w miesiącu (soboty) przez trzy miesiące. Łącznie 6 godzin warsztatu

Koszty: 50 zł za dwa spotkania w miesiącu

Skład grupy: do 6 osób

Miejsce: 62-200 Gniezno, os. Władysława Łokietka 25H

Prowadzący: Przemysław Matuszyński

TRWA NABÓR