Warsztaty dla Dobry Rodziców - grupy wsparcia

To spotkanie z Dobrymi Rodzicami przy herbacie i wspólne budowanie strategii na trudności dnia codziennego w wychowaniu dzieci i młodzieży. Wspólna wymiana doświadczeń, pomysłów, trudności. Miejsce, gdzie można zostać wysłuchanym, zrozumianym, gdzie otrzyma się wsparcie.

Grupa składa się z maksymalnie 8 osób

Grupy:

A - dla rodziców dzieci w wieku 7-12

B - dla rodziców młodzieży w wieku 13-15

Koszt: opłata z góry za cztery spotkania w miesiącu 100 zł

Miejsce: Gniezno, os. Władysława Łokietka 25H

Prowadzący: Przemysław Matuszyński

TRWA NABÓR