Warsztaty dla Dobry Rodziców - grupy wsparcia

To spotkanie z Dobrymi Rodzicami przy herbacie i wspólne budowanie strategii na trudności dnia codziennego w wychowaniu dzieci i młodzieży. Wspólna wymiana doświadczeń, pomysłów, trudności. Miejsce, gdzie można zostać wysłuchanym, zrozumianym, gdzie otrzyma się wsparcie.

Grupa składa się z maksymalnie 10 osób

Grupy:

A - dla rodziców dzieci w wieku 7-12

B - dla rodziców młodzieży w wieku 13-15

ZAJĘCIA BEZPŁATNE
dla rodziców dzieci uczęszczających do Centrum MATIAM PM

Temat: AKCEPTACJA

Terminy: listopad 2018

Prowadzący: Przemysław Matuszyński

TRWA NABÓR

Miejsce:

Centrum MATIAM PM


62-200 Gniezno

ul. Roosevelta 43, I piętro
(wejście od strony ul. Barciszewskiego,
z placu parkingowego przy sklepie Piotr i Paweł)


rejestracja telefoniczna 784-565-072