Program korekcyjno - edukacyjny

Projekt Twierdza - Oikos Plus©


Projekt Twierdza jest komercyjnym programem skierowanym dla mężczyzn. Jest to program korekcyjno edukacyjny (Trening Zmiany Agresywnych Postaw Oikos Plus) dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Odbiorcy: mężczyźni od 18 roku (Gniezno, Poznań, Żnin, Września, okolice)

  1. osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
  2. osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym

Grupa: do 12 osób

Koszt warsztatów grupowych:

Koszt warsztatów indywidualnych: