Trener programu "Każdy Wygrywa - Oikos Plus©

  Kurs ma na celu doskonalenie w obszarze komunikacji interpersonalnej, a przede wszystkim rozwiązywania trudności związanych z zachowaniem dzieci i młodzieży z diagnozą ADHD, zaburzeń opozycyjno - buntowniczych, zaburzeń zachowania, Zespołu Aspergera. Szkolenie przygotowuje do samodzielnej pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi i młodzieżą, a także z rodzicami.

  Szkolenie zawiera autorskie programy Oikos Plus zbudowane w oparciu o metody poznawczo - behawioralne CBT: ACT Terapia Akceptacji i Zaangażowania (acceptance and committment therapy), dialektycznej terapii behawioralnej (DBT, dialectical behavior therapy, systemie psychoterapii oparty na analizie behawioralnej i poznawczej (CBASP, cognitive behavioral analysis system of psychotherapy), psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej (FAP, functional analytic psychotherapy), integracyjna terapia behawioralna par (IBCT, integrative behavioral couple therapy), terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT, mindfulness based cognitive therapy for depression, terapii schematów, CBT dzieci i młodzieży.

Uczestnik będzie przygotowany do prowadzenia interwencji indywidualnej i grupowej w CBT wg programów Oikos Plus:

- „Smoki” – trening CBT przeżywania emocji dla dzieci

- „TUS” trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży

- prowadzenia warsztatów psychoedukacyjnych "Każdy wygrywa" dla rodziców dzieci i młodzieży

Programy sprawdzają się w terapii indywidualnej i grupowej CBT zaburzeń ADHD, Zespołu Aspergera, zaburzeń zachowania, zaburzeń opozycyjno – buntowniczych, prowadzeniu warsztatów dla rodziców.

 Szkolenie składa się z zajęć seminaryjno warsztatowych, tj. trzech modułów oraz dodatkowo bloków superwizji (ilość superwizji zależy od ilości osób grupy szkoleniowej). Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu zaświadczenie o jego ukończeniu.

 Osoby, które zrealizują całe szkolenie, praktykę własną i ją udokumentują, a następnie zdadzą egzamin trenerski, otrzymają certyfikat Trenera Programu   "Każdy Wygrywa" Oikos Plus©

Certyfikat  trenera umożliwia kontynuowanie ścieżki edukacyjnej, a także dla najlepszych trenerów możliwość współpracy i korzystania z zasobów Centrum MATIAM PM

Adresaci:

pedagodzy, psycholodzy, terapeuci zajęciowi, studenci ww. kierunków

Czas szkolenia

intensywny kurs wakacyjny 16-19 lipca 2018 roku,

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą wysyłać swoje zgłoszenie korzystając z formularza kontakt.

Termin zgłoszeń do 15 czerwca 2018 roku

Koszty:

- przy zgłoszeniu do 30 maja 2018 roku całkowity koszt szkolenia (cztery dni, w tym trzy moduły, wraz z blokiem superwizji) 590 zł

- przy zgłoszeniu do 15 czerwca 2018 roku, całkowity koszt szkolenia (cztery dni, w tym trzy moduły) 760 zł. Blok superwizji 100 zł

Uwaga:

Szkolenie rozpocznie się po zgłoszeniu minimum 6 osób. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Miejsce szkolenia

Centrum MATIAM PM


62-200 Gniezno

ul. Roosevelta 43, I piętro
(wejście od strony ul. Barciszewskiego,
z placu parkingowego przy sklepie Piotr i Paweł)

Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie (nocleg, śniadania, obiady, kolacje).

W czasie małych przerw gwarantowana kawa i herbata

Zgłoszenia: