Trener programu "Każdy Wygrywa - Oikos Plus©

  Kurs ma na celu doskonalenie w obszarze komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania trudności związanych z zachowaniem dzieci i młodzieży. Szkolenie przygotowuje do samodzielnej pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi i młodzieżą, a także z rodzicami.

  Szkolenie zawiera autorskie programy Oikos Plus zbudowane w oparciu o metody poznawczo - behawioralne CBT: ACT Terapia Akceptacji i Zaangażowania (acceptance and committment therapy), dialektycznej terapii behawioralnej (DBT, dialectical behavior therapy, systemie psychoterapii oparty na analizie behawioralnej i poznawczej (CBASP, cognitive behavioral analysis system of psychotherapy), psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej (FAP, functional analytic psychotherapy), integracyjna terapia behawioralna par (IBCT, integrative behavioral couple therapy), terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT, mindfulness based cognitive therapy for depression, terapii schematów, CBT dzieci i młodzieży.

Uczestnik będzie przygotowany do prowadzenia interwencji indywidulanej i grupowej w CBT wg programów Oikos Plus:

- „Smoki” – trening CBT przeżywania emocji dla dzieci

- „Młodzi Ważni” – program poznawczo - behawioralny dla młodzieży

- „Mały Książe” – terapia ACT z zaburzoną więzią w rodzinie

- „TUS” trening umiejętności społecznych dla dzieci

Programy sprawdzają się w terapii zaburzeń ADHD, Zespołu Aspergera, zaburzeń zachowania, zaburzeń opozycyjno – buntowniczych, prowadzeniu warsztatów dla rodziców.

 Szkolenie składa się z zajęć seminaryjno warsztatowych, tj. pięć dwudniowych modułów oraz dodatkowo trzy bloki superwizji. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu zaświadczenie o jego ukończeniu.

 Osoby, które zrealizują całe szkolenie, praktykę własną i ją udokumentują, a następnie zdadzą egzamin trenerski, otrzymają certyfikat Trenera Programu   "Każdy Wygrywa" Oikos Plus©

Czas szkolenia

Wrzesień 2018 – styczeń 2019,

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą wysyłać swoje zgłoszenie korzystając z formularza kontakt.

Termin zgłoszeń do 15 sierpnia 2018 roku

Koszty:


Uwaga:

Szkolenie rozpocznie się po zgłoszeniu minimum 8 osób. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Miejsce szkolenia

Gniezno, os. Władysława Łokietka 25H

Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie (nocleg, śniadania, obiady, kolacje).

W czasie małych przerw gwarantowana kawa i herbata